بلاگ

آموزش پاک کردن انواع لکه از روی فرش

توسط مقالاتدر ۱۳۹۵-۱۱-۱۸

چگونه لکه ی رو فرش را پاک کنیم؟

پس از مرحله ی غبارگیری به سراغ بازرسی فرش می رویم: در مرحله ی بازرسی قالیهای نو و کهنه را از هم جدا نموده و نیز فرشهای رفو شده مشخص می شوند، به طور کلی فرش را در جهت تشخیص و وجود لکه ها بخشهای رفو شده و ریشه ها و گلیم ابتدا  انتهای فرش را بررسی نمایید.

در بخش رفو قسمتهای آسیب دیده فرش باید رفو گردد و در بخش لکه گیری بایستی لکه ها پاک شوند که برخی لکه برها را معرفی می نماییم؛

1- لکه های آبمیوه،  شیر، چایی و قهوه با آب گرم و صابون، با شامپو فرش و یا مایع ظرف شویی پاک می گردد.

2- لکه های مهم مرغ با نمک، صابون و سرکه سفید

3- لکه های چربی: توسط بنزین

4- لکه لات توسط استون

5- لکه رنگ روغن با تربانتین

6- لکه قیر با با محلول اکالیپتوس

7- لکه جوهر با ماست و زدودن آن

8- لکه های قدیمی و کهنه با کف ریش و خمیر دندان در محل لکه ریخته و با دستمال خشک کنید

9- یکی دیگر از لکه برهای فرش کمی پودر جوش شیرین روی فرش ریخته و سپس سرکه سفید را اضافه کنید و پس از پایان کف کردن با دستمال سرکه را برداشته و پس از خشک شدن جوش شیرین را جارو کنید.

10- از محلول سرکه و نمکنیز در لکه بری استفاده می شود.

11- همچنین از محلول پراکسید هیدروژن در لکه بری پروتئین ها و خون ها استفاده می شود.

12- ترکیب پودر ذرت + 1.2 جوش شیرین نیز در لکه بری کاربرد دارد.

13- برای پاک کردن لکه ادویه از آب لیمو + آب استفاده کنید

14- لکه آدامس را با یک تکه یخ و روی آن و سپس با کارد بردارید