بلاگ

مراحل شستشوی فرش در قالیشویی

توسط مقالاتدر ۱۳۹۵-۱۱-۲۰

مقدمات شستشو

از مراحل اولیه در شستشوی فرشها غبار گیری می باشد، عمل غبار گیری به صورت دستی یا ماشینی صورت میگیرد.
الف) غبار گیری دستی از روشهایی مانند:
1- چوب زدن پشت فرش
2- چهار گوشه فرش توسط چهار نفر گرفته شود و با حرکات موجی باعث خروج ذرات غبار گردند.
3- کوبیدن لبه های فرش روی زمین( این روش باعث آسیب رساندن به فرش می شود)
4- در فرشهای موزه ای و قدیمی با کشیدن برس نرم روی فرش و قرار دادن دهان جارو برقی با فاصله ی مناسب غبار فرش را خارج می نمایند.

ب) غبار گیری ماشینی:
1- با استفاده از ضربه های مکانیکی و برسهای دورانی غبار را از بین پرزها خارج می نماید.
2- استفاده از مکنده های قوی غبار را خارج می نمایند.
3- دستگاه کردن که مجهز به مکنده نیز می باشد و با غلطاندن فرشهای روی هم باعث خروج غبار از آن می شوند.

مضرات عدم خروج غبار از فرش:
1- چرک و آلودگی ماندگار در فرش می شود.
2- بعث پوسیدگی و گل شدن بین پرزهای فرش و به مرور ترکیدگی فرش می گردد
3- کانون وجود حشرات موزی مانند بید می گردد.

ذرات غبار تشکیل شده از کربن (دوده) ذرات آهن، آلومین و …
در فرشهای دستبافت استفاده از جارو برقی زیاد توصیه نمی شود، جاروکشی پشت فرش بهتر است، آویزان کردن و تماندن نیز توصیه نمی شود، زیرا باعث شل شدن تدریجی گره ها و ایجاد خسارت می گردد.

پس از مرحله ی غبارگیری به سراغ بازرسی فرش می رویم: در مرحله ی بازرسی قالیهای نو و کهنه را از هم جدا نموده و نیز فرشهای رفو شده مشخص می شوند، به طور کلی فرش را در جهت تشخیص و وجود لکه ها بخشهای رفو شده و ریشه ها و گلیم ابتدا انتهای فرش را بررسی نمایید. در بخش رفو قسمتهای آسیب دیده فرش باید رفو گردد و در بخش لکه گیری بایستی لکه ها پاک شوند که برخی لکه برها را معرفی می نماییم؛